KURSY FIZYKI - TASLAVIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

KURSY FIZYKI

Od jakiegoś czasu poszukuje dla was (a może i dla siebie)  kompletnego wykładu fizyki. Niestety do dnia dzisiejszego coś takiego w internecie „po polsku” nie napotkałem. Udało mi się jedynie odnaleźć pojedyncze wykłady,  Do jednych z najładniej przeprowadzonych należy cykl filmów Pana profesora Jerzego Jarosza z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Te zamieszczam jako pierwsze. Jest ich osiem. Jako uzupełnienie tego cyklu dołączam jeszcze trzy, które odnalazłem na tym samym kanale youtube.

W następnej części
tego zestawu proponuje wam wykład Pana profesora Łukasza Turskiego na temat wpływu nauki na rozwój cywilizacji, sztuki oraz świadomości społecznej w XIX w., w którym porusza on takie zagadnienia jak: paradygmaty uprawiania nauki, dlaczego mogła się wydarzyć  rewolucja intelektualna, i jaką role odegrał w tym wszystkim piąty pewnik Euklidesa. Na koniec niebywale pięknie omawia on, jak ówczesna inteligencja za pomocą sztuki starała się zapoznać z pojęciem geometrii wielowymiarowej.

Dalej proponuje obejrzeć wykład Pana Profesora Krzysztofa Meissnera
pt. Granice wiedzy we Wszechświecie. Chodzi mi o to, abyście zaczęli dostrzegać, że to wszystko co dzieje się w nauce jawi się jako drogę ślepego poruszającego się po omacku. I że większość tzw. teorii uznanych za prawdę absolutną, to tylko kolejne przybliżenia rzeczywistości, która jak na razie ukrywa swoją naturę dla nas w sposób niemal niedostępny. Oraz że te wszystkie teorie na jej temat nie różnią się niczym od bajek o krasnoludkach, czy złym wilku, jakie opowiadają dziadkowie swoim  nieletnim wnukom.

Na koniec proponuje zobaczyć
trzy filmy. Pierwszy pochodzi z kanału Akademickiej Telewizji Naukowej działającej przy Politechnice Wrocławskiej pt. Aktywność słońca, oraz Słońce a zmiany klimatyczne. Filmy te jasno pokazują, że to tzw. słynne ocieplenie klimatu to zwyczajne kłamstwo. Jak wiemy sowicie opłacane przez polskiego podatnika niestety za sprawą tępoty intelektualnej panującego nam rządu. Warto też w tym miejscu wspomnieć o filmie pt. Chmury słuchają się gwiazd, w którym naukowcy w sposób nader dokładny obnażają to kłamstwo medialne.

Ostatnim filmem z kategorii obnażającej kłamstw
a naukowe  jest  wykład pod tytułem Dlaczego Ewolucja kosmiczna nie ma sensu. I tu wykładowca krok po kroku wyokazuje jednoznacznie, że koncepcja  ewolucji Układu Słonecznego  z jednego praobłoku jest całkowitym idiotyzmem. Najlepszym dowodem na to są oficjalne dane o parametrach tegoż układu, a dokładniej niemal wszystkich ciał w nim istniejących. Dla wszystkich którzy są zainteresowani alternatywnymi  koncepcjami na te zagadnienia polecam odnaleźć również na youtube film pt. Pioruny Bogów, w którym można zapoznać się np. z elektromagnetycznym modelem budowy wszechświata. TASLAVIUS.


Cykl wykładów profesor Jerzy Jarosz


uzupełnienie z UŚ:Wykład prof. Łukasza TurskiegoWykład prof.
Krzysztofa Meissnera
Granice wiedzy we Wszechświecie cz1, cz2, cz3, cz4.


ATVN
I ostatni z filmów:

Dlaczego Ewolucja kosmiczna nie ma sensu cz1, cz2, cz3, cz4, cz5, cz6, cz7, cz8, cz9.
Ważna aktualizacja 30.06.2014 r.

W tym miejscu postanowiłem dopisać jeszcze dwa video kursy z fizyki Pani Profesor Ewy Popko jaki zamieściła ona w youtubowym kanale Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy pod zbiorczą nazwą Fizyka 1 zawiera przegląd po podstawach fizyki i składa się aż 81 kilkunastominutowych wykładów, oraz drugi o nazwie Fizyka 1- doświadczenia w którego skład wchodzi 16 wykładów-doświadczeń.
Moim zdaniem jest to prawdziwa perełka w dziele edukacji narodowej. I tylko można sobie życzyć, by cykl tych kursów i wykładów był przez Panią Profesor dalej kontynuowany. Jeśli więc pasjonują was nauki ścisłe, to jestem pewien, że powinniście te wykłady obejrzeć z wielkim zaangażowaniem. Poniżej zamieszczam pełne zestawienie wraz z linkami tych wspaniałych wykładów. TASLAVIUS.FIZYKA 1

1. Układ SI. Jednostki podstawowe
2. Modele matematyczne wielkości fizycznych
3. Wektory
4. Iloczyn skalarny, praca
5. Wektory jednostkowe w układzie kartezjańskim. Dodawanie  i odejmowanie wektorów. Kąt między wektorami
6. Iloczyn wektorowy. Definicja. Obliczanie metodą algebraiczną i przy pomocy wyznacznika
7. Pochodna funkcji jednej zmiennej i pochodna wektora
8. Kinematyka. Wektor położenia, wektor przemieszczenia i wektor prędkości
9. Wektor szybkości, przyśpieszenia i przyśpieszenia średniego
10. Ruch jednowymiarowy. Spadek swobodny
11. Rzut pionowy i rzut poziomy
12. Rzut ukośny
13. Obliczanie prędkości i położenia ciała metodą całkowania przyśpieszenia
14. Ruch krzywoliniowy. Układ biegunowy. Prędkość kątowa, przyśpieszenie kątowe.
15. Ruch jednostajny po okręgu. Przyśpieszenie dośrodkowe
16. Ruch niejednostajny po okręgu
17.
(18) Prędkość względna w ruchu prostoliniowym
18.
(19) Prędkość względna na płaszczyźnie
19. Bezwładność ciał. Zasady dynamiki Newtona. Transformacje Galileusza
20. Rodzaje sił
21. Siła tarcia
22. Równania ruchu. Siła oporu ośrodka i siła sprężystości
23. Siła dośrodkowa
24. Nieinercjalne układy odniesienia.
25. Praca
26. I twierdzenie praca – energia kinetyczna
27. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia potencjalna
28.
(29) Zasada zachowania energii – siły sprężystości.II twierdzenie o równoważności pracy i energii
29. Energia potencjalna i siła zachowawcza.Warunki równowagi
30. Zasada zachowania pędu
31. Popęd
32. Zderzenia
33. Zderzenia centralne
34. Ruch ciał o zmiennej masie
35. II zasada dynamiki Newtona dla układu wielu punktów materialnych
36. Ruch postępowy środka masy (układ wielu punktów materialnych)
37. Moment siły i moment pędu, II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego punktu materialnego
38. Bryła sztywna
39. Toczenie się ciał – równia pochyła
40. II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności
41. II Zasada Dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych.Zasada zachowania momentu pędu
42. Moment pędu i prędkość kątowa bryły sztywnej
43. Moment pędu i prędkość kątowa dla bryły sztywnej symetrycznej lub dla ustalonej osi obrotu
44. Energia bryły sztywnej
45. Praca i energia w ruchu bryły sztywnej
46.
(47) Środek ciężkości i równowaga bryły sztywnej
47. Siła grawitacji
48. Satelity: orbity i energia
49. Planety i satelity: Prawa Keplera
50. Pole grawitacyjne. Natężenie pola grawitacyjnego. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym
51. Grawitacja według Einsteina
52. Sprężystość ciał
53. Płyny. Ciśnienie hydrostatyczne
54. Pomiar ciśnienia. Prawo Pascala
55. Prawo Archimedesa I
56. Prawo Archimedesa II
57. Dynamika cieczy. Prawo ciągłości
58. Równanie Bernoulliego
59. Zastosowanie równania Bernoulliego
60. Ruch harmoniczny prosty I
61. Ruch harmoniczny prosty II
62. Ruch harmoniczny prosty – energia
63. Ruch harmoniczny prosty – przykłady
64.
(65) Ruch harmoniczny z tłumieniem
65. Rezonans mechaniczny
66. Rodzaje fal
67. Parametry fali
68. Interferencja fal. Fale stojące
69. Fala dźwiękowa
70. Natężenie dźwięku. Fala kulista
71. Efekt Dopplera
72. Zerowa zasada termodynamiki. Temperatura
73.
(74) Pojemność cieplna. Kalorymetria
74. Równanie stanu gazu doskonałego. Przemiany gazowe
75. Transport ciepła
76. Praca makroskopowa
77. I zasada termodynamiki
78. Podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów
79. Zasada ekwipartycji energii
80. Entropia i II zasada termodynamiki. Silnik Carnot
81. Statystyczna interpretacja entropii


FIZYKA 1 - doswiadczenia

1. Zasada zachowania pędu. Zderzenie sprężyste i niesprężyste
2. II Zasada Dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej
3. Krążek Maxwella
4. Nieposłuszna szpula
5. Niezależność ruchów w kierunkach prostopadłych
6. Odśrodkowa siła bezwładności i zasada zachowania energii
7. Odśrodkowa siła bezwładności – model wirującej Ziemi i regulator Watta
8. Rezonans mechaniczny
9. Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym
10. Równanie Bernoulliego – lewitująca piłka
11. Równia pochyła – ruch jednostajnie przyspieszony
12. Spadek swobodny i w obecności siły oporu ośrodka
13. Wahadło Foucaulta
14. Zasada zachowania momentu pędu
15. Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
16. Wahadło Oberbecka

 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego